coolweb


Τι είναι η δυσλεξία και ποια τα χαρακτηριστικά της

Δυσλεξία: Εννοιολογική αποσαφήνιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστηκε: 6.079 φορές
Τι είναι η δυσλεξία; Δείτε μια εννοιολογική αποσαφήνιση καθώς και τα χαρακτηριστικά της μαθησιακής αυτής δυσκολίας στο άρθρο που ακολουθεί.
Πολλοί είναι οι επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς όπως η ιατρική, η ψυχολογία, η παιδαγωγική, που προσπάθησαν κατά καιρούς να ορίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία (Tonnessen, 1997).

Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα διαφορετικών ορισμών για τις συγκεκριμένες δυσκολίες ανάλογα τον επιστημονικό τομέα που υιοθετείται κάθε φορά.

Τι είναι η δυσλεξία

Αρχικά είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι η δυσλεξία αποτελεί μια μόνο κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών.

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες είναι πιο ευρύς και γενικός και καλύπτει μια ομάδα ετερογενών δυσκολιών συμπεριλαμβανομένης και της δυσλεξίας.

Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του γραπτού και του προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, της λογικής σκέψης και των ικανοτήτων που σχετίζονται με τα μαθηματικά (Δόικου 2002 ∙ Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου 2006).

ορισμός της δυσλεξίας
Από τους πολλούς ορισμούς που υπάρχουν για την δυσλεξία θα αναφέρουμε αυτόν της Διεθνής Εταιρείας Δυσλεξίας η οποία διατυπώνει τα εξής:

"Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή με νευρολογική βάση, συχνά κληρονομική, η οποία εμποδίζει την κατάκτηση της γλώσσας.

Διαφέρει σε σοβαρότητα από άτομο σε άτομο και εκδηλώνεται με δυσκολίες στην αντίληψη και έκφραση της γλώσσας, ιδιαίτερα στη φωνολογική επεξεργασία, στην ανάγνωση και στη γραφή, στην ορθογραφία και μερικές φορές στην αριθμητική.

Η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κινήτρων, αισθητηριακών δυσλειτουργιών και ανεπαρκών εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών ευκαιριών, αλλά μπορεί να συνυπάρχει με τα παραπάνω.

Αν και η δυσλεξία διαρκεί καθ’ όλη τη ζωή του ατόμου, τα άτομα με δυσλεξία συχνά ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση" (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006: σελ.24).


Ποιες δυσκολίες εμφανίζουν τα παιδιά με δυσλεξία

Τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν πολλαπλές δυσκολίες σε γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, στο γνωστικό τομέα, οι βασικές δυσκολίες σχετίζονται με την οπτική επεξεργασία.

Τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον γραπτό λόγο όπως είναι ο προσανατολισμός των γραμμάτων καθώς και η θέση ή σειρά που έχουν τα γράμματα σε μια λέξη.

δυσλεξία και αναγραμματισμός
Δυσκολίες όμως εμφανίζουν και ως προς την ακουστική επεξεργασία, με αποτέλεσμα να τονίζουν λανθασμένα τις λέξεις ή να μην χρησιμοποιούν τα σωστά γράμματα στις λέξεις. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία των παιδιών αυτών να διακρίνουν τους ήχους και τα φωνήματα των λέξεων.

Επιπρόσθετες δυσκολίες εμφανίζονται και στη φωνολογική επεξεργασία καθώς τα δυσλεκτικά παιδιά συγχέουν τα φωνήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούν άλλες λέξεις.

Τέλος, τα παιδιά αυτά έχουν δυσκολίες και σε μεταγνωστικές δεξιότητες (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).

Στον μαθησιακό τομέα, τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή, ενώ εμφανίζουν και δυσκολίες στα μαθηματικά.

πως να καταλάβετε αν το παιδί σας έχει δυσλεξία
Στην ανάγνωση, παραδείγματα δυσκολιών είναι η αργή ανάγνωση, η παράλειψη λέξεων ή και σειρών στο κείμενο, τα λάθη στην ανάγνωση λέξεων και η αδυναμία στη κατανόηση του κειμένου (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).

Στη γραφή, τα παιδιά με δυσλεξία κάνουν λάθη στην ορθογραφία, παραλείπουν, αναστρέφουν ή προσθέτουν γράμματα σε λέξεις, κάνουν πολύ άσχημα γράμματα και δεν ακολουθούν σωστά την ακολουθία των γραμμάτων μέσα σε μία λέξη (Στασινός 1999).

Αναφορικά με τα μαθηματικά, τα δυσλεκτικά παιδιά αντιστρέφουν τους αριθμούς, μπερδεύονται στις μετατροπές των μονάδων, αδυνατούν να καταλάβουν τα μαθηματικά προβλήματα και στις κάθετες πράξεις τοποθετούν λανθασμένα τους αριθμούς (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006 ∙ Στασινός, 1999).

Τέλος η δυσλεξία επιδρά σημαντικά και στον ψυχοκοινωνικό τομέα. Έτσι, οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν καθημερινά το άγχος του σχολείου, την αποτυχία και τα επακόλουθά της καθώς και την απόρριψη από τους συνομηλίκους τους.

δυσλεξία και ψυχολογία
Τα κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα που εμφανίζουν πολλά παιδιά με δυσλεξία είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων, υπερδραστηριότητα και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).

Βιβλιογραφία:
Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί Παράγοντες και Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ. & Μπίμπου, Α. (2006). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία. Ταξινόμηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Στασινός, Δ. (1999). Δυσλεξία και Σχολείο: Η εμπειρία Ενός Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.
Tonnessen, F. E. (1997). How can we best define dyslexia?, Dyslexia, 3, 78-92


Το coolweb.gr ευχαριστεί θερμά τον κ. Θεοχάρη Μακρή, Ειδικό Παιδαγωγό για τη συγγραφή αυτού του άρθρου.


Διαβάστε στη συνέχεια Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσλεξίας


Σχετικά άρθρα

Πως αντιμετωπίζεται το cyberbullying
Συμβουλές για την καταπολέμηση του cyberbullying
Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου του cyberbullying; Ας δούμε μερικές συμβουλές.
Τι είναι το cyberbullying
Τι είναι ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου
Τι είναι τελικά το περίφημο cyberbullying και πως μπορούμε να το εντοπίσουμε; Ας δούμε στο παρακάτω άρθρο.
Γιατί το σκονάκι λέγεται έτσι
Από που πήρε το όνομα του το σκονάκι
Αλήθεια πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πως πήρε το όνομα του το σκονάκι; Ας δούμε στο σύντομο άρθρο που ακολουθεί.
Πως να γίνετε πιο παραγωγικοί
Πως να γίνω πιο παραγωγικός
Θέλετε να μπορείτε να αποδίδετε περισσότερο στην δουλειά ή στο σχολείο/σπουδές σας ή με άλλα λόγια να γίνετε πιο παραγωγικοί; Σε ...
Γιατί κοιμόμαστε;
Για ποιον λόγο κοιμόμαστε
Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο κοιμόμαστε; Σε προηγούμενες αναρτήσεις, είχαμε γράψει γιατί ξεκουραζόμαστε με τον ύπνο ...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ ▾
Τι είναι η δυσλεξία και ποια τα χαρακτηριστικά της
Kατηγορία: ΆνθρωποςΥγεία
Tags: δυσλεξίαμαθητέςμαθηματικάψυχολογίαπροβλήματα υγείαςbullyingεκφοβισμόςσχολεία
Έχει 0 σχόλια
Δείτε σχετικά άρθρα με αυτό
Όλα τα παπούτσια online


ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ▾
Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και κανόνες ασφαλείας!
παιδικό κάθισμα
Έχετε μωρό και θέλετε να αγοράσετε παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου; Δείτε τι θα πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε και τι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρείτε!

Γιατί αλλάζει το χρώμα των ματιών στα παιδιά;
αλλαγή χρώματος ματών των παιδιών
Αλήθεια έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το χρώμα των ματιών των μικρών παιδιών αλλάζει με τη πάροδο του χρόνου; Γιατί γίνεται αυτό; Δείτε!

Οι πρώτες λεξούλες του μωρού σας: τι πρέπει να αποφύγετε!
μωρό
Το μωρό σας ξεκίνησε να μιλάει; Δείτε λοιπόν τι θα πρέπει να προσέχετε και τι να αποφύγετε, ώστε το παιδάκι σας να έχει μία σωστή γλωσσική ανάπτυξη!

Γιατί τα μωρά λένε πρώτα μπαμπά
Πρώτες λέξεις μωρού μπαμπά
Αλήθεια γιατί άραγε τα περισσότερα παιδιά λένε πρώτα μπαμπά και όχι μαμά; Υπάρχει κάποια εξήγηση; Ας δούμε απλά και κατανοητά!

Πως οφελεί ο ύπνος την ανάπτυξη ενός μωρού;
μωρά κοιμούνται
Αναρωτηθήκατε γιατί κοιμάται τόσες πολλές ώρες το μωράκι σας; Ποιος ο λόγος που τα μωρά κοιμούνται πολύ και ποια η σημασία του ύπνου για την ανάπτυξή τους;

Γιατί πρέπει να ρεύονται τα μωρά;
Γιατί πρέπει να ρευτεί το μωρό
Αλήθεια γιατί πρέπει να ρεύονται τα μωρά; Που τους κάνει καλό αυτό το πράγμα; Ας ρίξουμε λίγο φως στο σύντομο άρθρο που ακολουθεί.

Η ασφάλεια των παιδιών σε πολυσύχναστα μέρη
Προστασία παιδιών
Τι πρέπει να κάνετε για να προστατέψετε τα παιδιά σας όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους; Δείτε ορισμένες απλές συμβουλές στο άρθρο που ακολουθεί.

Γιατί τα μωρά μυρίζουν ωραία
Γιατί μοσχοβολούν τα μωρά
Σίγουρα θα έχετε προσέξει ότι όλα τα μωρά μυρίζουν πολύ ωραία. Και μάλιστα χωρίς να τους βάλουμε κάποιου είδους άρωμα ή πχ αρωματικό ...

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσλεξίας
δυσλεξία συμπτώματα
Η δυσλεξία είναι μια πολύ συχνή διαταραχή του γραπτού και του προφορικού λόγου που εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους ...

Εξωσωματική γονιμοποίηση: αναλυτικός οδηγός
Τι πρέπει να ξέρω για τις εξωσωματικές
Είναι γεγονός ότι η υπογονιμότητα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Κι αυτό γιατί στις μέρες μας λίγο λιγότερο από το 20% των ...

Τι είναι η περίοδος
Τι είναι η περίοδος της γυναίκας και πότε συμβαίνει;
Τι είναι η περίοδος στη γυναίκα, γιατί ονομάζεται έτσι και κάθε πότε της έρχεται; Και εν τέλει γιατί συμβαίνει όλη αυτή η παράξενη ...
ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΛΙΣΤΕΣ ▾
Λίστα μεγαλύτερων ελληνικών Forums
Συγκεντρώσαμε για εσάς τα μεγαλύτερα και πληρέστερα ελληνικά forums ανά θεματική ενότητα.

Λίστα με όλα τα ελληνικά eshops
Δείτε σε αυτήν τη συγκεντρωτική λίστα όλα τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα ανά είδος.

Συντομογραφίες λέξεων PC,Internet,Chat
Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει LOL και πολλές άλλες συντομογραφίες internet, chat ή υπολογιστή, εδώ θα βρείτε την απάντηση.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ▾
ti einai Το ti-einai.gr περιέχει άρθρα σχετικά με απαντήσεις τύπου τι είναι σύντομα και απλά, χωρίς πολύπλοκες ορολογίες και μεγάλα κείμενα.Απλό, κατανοητό, συναρπαστικό!   100% μοναδικό περιεχόμενο.   Copyright © 2006- .   All rights reserved.
Τυχαίο:   ΑΡΘΡΟ   |   ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ   |   ΒΙΝΤΕΟ             ΠΑΝΩ ↑     ΚΑΤΩ
ΜΕΝΟΥ
ΤΥΧΑΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ