coolweb


Σεξουαλική ζωή, γονιμότητα και κύηση στη νόσο του Crohn

Τι είναι η νόσος του Crohn

Διαβάστηκε: 7.949 φορές
Πως επηρεάζεται η σεξουαλική ζωή των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο του Chron; Πόσο ασφαλή είναι τα φαρμακευτικά σκευάσματα; Δείτε!
Μεγάλο ποσοστό των ατόμων που προσβάλλονται από Νόσο του Crohn, βρίσκονται στην κορυφή της αναπαραγωγικής τους ηλικίας και δραστηριότητας.

γονιμότητα και νόσος CrohnΟι μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με το πως επηρεάζεται η γονιμότητα των γυναικών που πάσχουν από Νόσο του Crohn, δεν έχουν καταλήξει σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Οι μελέτες αυτές έδειξαν είτε ότι δεν παρατηρείται καμία διαφορά από την γονιμότητα του γενικού πληθυσμού, είτε ότι υπάρχει μια ελαφρά μείωση της γονιμότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ,ότι οι μελέτες που κατέδειξαν την μικρή μείωση στη γονιμότητας, έχουν συσχετίσει το εύρημα τους αυτό, με αυξημένη δραστηριότητα της νόσου.

Οι παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με αυτή την μείωση της γονιμότητας σε γυναίκες ασθενείς, περιλαμβάνουν την πιθανότητα ύπαρξης στειρότητας μη σχετιζόμενης με την νόσο, καθώς και με μια συνειδητή απόφαση από την πλευρά μερίδας των ασθενών, να αποφύγουν την κύηση εφαρμόζοντας μέτρα αντισύλληψης.

Τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, έχει παρατηρηθεί μειωμένη libido, η οποία έχει συσχετισθεί με την παρουσία συμπτωμάτων, όπως η διάρροια, το κοιλιακό άλγος και το αίσθημα χρόνιας κόπωσης. Στις γυναίκες, στην μείωση της libido, συμβάλλουν επίσης η δυσπαρευνία (επίπονη ερωτική επαφή) και η ύπαρξη ορθοκολπικών συρριγγίων.

Όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό τώρα, οι άντρες εμφανίζουν φυσιολογική γονιμότητα, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες πλήρως αναστρέψιμες διαταραχές σπέρματος, που οφείλονται στην λήψη σουλφασαλαζίνης και μεθοτρεξάτης.

Επίδραση της κύησης στην πορεία της νόσου

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι η επίδραση της κύησης στην πορεία της νόσου, εξαρτάται από τη δραστηριότητα της νόσου κατά την σύλληψη. Γυναίκες σε φάση ύφεσης της νόσου κατά την σύλληψη, έχουν τις ίδιες πιθανότητες υποτροπής της νόσου με τις μη εγκυμονούσες γυναίκες ασθενείς.

εγκυμοσύνη και νόσος του Chron
Για τις γυναίκες με ενεργό νόσο κατά την διάρκεια της κύησης, ισχύει ο κανόνας του ενός τρίτου: 1/3 παρουσιάζει βελτίωση των συμπτωμάτων, 1/3 παρουσιάζει επιδείνωση των συμπτωμάτων του και 1/3 παραμένει σταθερό όσον αφορά την συμπτωματολογία που εμφανίζει. Οι υποτροπές της νόσου μετά τον τοκετό, είναι σχετικά σπάνιες και τείνουν να είναι ήπιες.

Οι περισσότερες κυήσεις γυναικών με Νόσο του Crohn, είναι φυσιολογικές. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί μια μικρή αύξηση στο ποσοστό συμβαμάτων κατά την κύηση, τα οποία αφορούν κυρίως τον πρόωρο τοκετό καθώς και νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης (ελειποβαρή νεογνά).

Το ποσοστό καισαρικών, δεν είναι αυξημένο σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό και επιπλοκές που αφορούν την περιοχή του περινέου είναι περιορισμένες σε γυναίκες που επιλέγουν τον φυσιολογικό τοκετό, εκτός αν υπάρχει ενεργός νόσος με εντόπιση στο περίνεο κατά την διάρκεια του τοκετού.


Ασφάλεια φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της νόσου του Crohn

1) Αμινοσαλικυλικά (5-ASA)

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η σουλφασαλαζίνη, η μεσαλαμίνη, η ολσαλαζίνη και η μπαλσαλαζίδη. Γι`αυτά τα σκευάσματα δεν έχει παρατηρηθεί τερατογέννηση, και τα νεογνά είναι φυσιολογικού βάρους. Θεωρούνται ασφαλή για χρήση κατά την περίοδο της κύησης.

Όσον αφορά την περίοδο της γαλουχίας και τον θηλασμό, η σουλφασαλαζίνη έχει εντοπιστεί στο μητρικό γάλα σε αμελητέες ποσότητες και θεωρείται ασφαλής για το full term νεογνό, ενώ τα υπόλοιπα σκευάσματα έχουν ανιχνευτεί στο μητρικό γάλα σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο μητρικό γάλα και πολύ σπάνια μπορεί να προκαλέσουν υδαρή διάρροια στο νεογνο που θηλάζει.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν σουλφασαλαζίνη, πρέπει παράλληλα να λαμβάνουν και φυλικό οξύ.

2) Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά που συνήθους χρησιμοποιούνται στα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, είναι η σιπροφλοξασίνη και η μετρονιδαζόλη. Για την ασφάλεια χρήσης τους κατά την διάρκεια της κύησης, όσον αφορά πιθανή τερατογόνο δράση στο κύημα, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και οι απόψεις διίστανται.

Όσον αφορά την γαλουχία και το θηλασμό, και τα δύο φάρμακα ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα και η χρήση τους θα πρέπει να αποφεύγεται.


3) Κορτικοστεροειδή

Η χρήση των κλασσικών στερεοειδών πρέπει να γίνεται βάσει των ενδείξεων και της βαρύτητας της νόσου. Η χρήση τους θεωρείται ασφαλής κατά την περίοδο του θηλασμού. Όσον αφορά τα νεώτερα κορτικοστεροειδή (βουδεσονίδη), τα στοιχεία που έχουμε προς το παρόν στην διάθεση μας, είναι περιορισμένα.

4) Ανοσοτροποποιητικά

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ουσίες όπως η 6-μερκαπτοπουρίνη, η αζαθειοπρίνη, η μεθοτρεξάτη και η κυκλοσπορίνη. Κανένα από αυτά τα σκευάσματα δεν συνίσταται για χρήση κατά την περίοδο του θηλασμού.

Όσον αφορά τώρα την περίοδο της κύησης, η μεθοτρεξάτη είναι ιδιαίτερα τερατογόνος, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο και η χρήση της μπορεί να οδηγήσει και σε αποβολή του κυήματος.

φάρμακα για τη νόσο του Chron
Η κυκλοσπορίνη έχει ανιχνευτεί σε σημαντικές ποσότητες στην αιματική κυκλοφορία του νεογνού, έχει ενοχοποιηθεί για προωρότητα και υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου και γενικά, υπαρχει μικρή εμπειρία χρήσης του φαρμάκου σε ασθενείς με Ι.Φ.Ν.Ε.

Η 6-μερκαπτοπουρίνη έχει αποδειχθεί τερατογόνος στα ζώα , αλλά σε μεγάλες σειρές ασθενών που έγινε χρήση της στα πλαίσια θεραπείας άλλης νόσου, δεν έχουν παρατηρηθεί ενδομήτρια συμβάματα. Η αζαθειοπρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η χρήση της επιβάλλεται από τις ενδείξεις και την βαρύτητα της νόσου.

5) Βιολογικοί παράγοντες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα αντι-TNF αντισώματα (infliximab, adalimumab, certolizumab pegol) και το natalizumab. Η χρήση αυτών τον παραγόντων πρέπει να γίνεται βάσει των ενδείξεων και ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου.

Συμπερασματικά, οι ασθενείς που πάσχουν από Νόσο του Crohn, μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και η τεκνοποίηση, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί σωστή ενημέρωση για τις επιλογές που έχουν στην διάθεση τους, σωστό προγραμματισμό και ανοιχτή επικοινωνία και όπου χρειάζεται καθοδήγηση από τον θεράποντα Ιατρό.

Το coolweb.gr ευχαριστεί θερμά τον κ. Μάριο Γαβριηλίδη, Ειδικό Γαστρεντερολόγο για τη συγγραφή αυτού του άρθρου.


Διαβάστε στη συνέχεια Πως να προλάβετε ένα κρυολόγημα ώστε να μην αρρωστήσετε!


Σχετικά άρθρα

Τι είναι η ακμή και πως δημιουργείται;
Σπυράκια από ακμή
Τι ακριβώς είναι η ακμή, ποια είναι τα συμπτώματά της και γιατί δημιουργείται; Πως μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε; Ας δούμε!
Τι είναι το Αλτσχάιμερ και τι συμπτώματα έχει
Τι είναι Αλτσχάιμερ - συμπτώματα
Τι είναι η νόσος ΑΛτσχάιμερ και ποια τα συμπτώματα της; Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί.
Το κρύο μας αρρωσταίνει; Δείτε έχει ενδιαφέρον!
Το κρύο σε αρρωσταίνει
Τελικά είναι μύθος η αλήθεια ότι το κρύο μας κάνει ευάλωτους σε ασθένειες; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί απλά και κατανοητά.
Τι περιλαμβάνει το check up
Τι περιλαμβάνει το τσεκ απ
Τι είναι το προγραμματισμένο τσεκ απ και ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει; Ας δούμε στο σύντομο άρθρο που ακολουθεί.
Τι θα συμβεί αν αντικαταστήσουμε όλα τα υγρά που πίνουμε με νερό
Τι θα γίνει αν πίνουμε μόνο νερό
Όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας όταν πίνουμε διάφορα άλλα ποτά (πχ αλκοόλ, αναψυκτικά ...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ ▾
Σεξουαλική ζωή, γονιμότητα και κύηση στη νόσο του Crohn
Kατηγορία: Υγεία
Tags: νόσος Crohnεγκυμοσύνησεξουαλική ζωήγονιμότητααρρώστιαασθένειαφάρμακο
Έχει 0 σχόλια
Δείτε σχετικά άρθρα με αυτό
Όλα τα παπούτσια online


ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ▾
Ναυτία: αντιμετώπιση και πως να την αποφύγουμε!
ναυτία
Αλήθεια, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τη ναυτία ή να την αποφύγουμε όσο γίνεται; Ας δούμε εδώ απλά και κατανοητά!

Γιατί βουλώνει η μύτη μας;
Ρινική συμφόρηση
Δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα από μια βουλωμένη μύτη. Δεν συμφωνείτε; Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Ας δούμε απλά και κατανοητά.

Πως να προλάβετε ένα κρυολόγημα ώστε να μην αρρωστήσετε!
κρυολόγημα
Το νιώθετε ότι πάτε να αρρωστήσετε και πιστεύετε ότι... είστε καταδικασμένοι να κρεβατωθείτε; Κι όμως, υπάρχει ελπίδα! Δείτε τι να κάνετε!

Τι είναι η μυωπία; Τι συμβαίνει στο μάτι;
μυωπία
Γιατί έχουμε μυωπία; Τι γίνεται στο μάτι μας και δημιουργείται αυτό το φαινόμενο; Τι συμβαίνει ακριβώς στην κόρη και στον αμφιβληστροειδή χιτώνα;

Γιατί παθαίνουμε ναυτία; Ποιά η αιτία;
ναυτία αιτία
Σίγουρα πολλοί από εμάς, λίγο πολύ, έχουμε πάθει ναυτία. Πρόκειται για μία απαίσια κατάσταση. Τι συμβαίνει όμως και ο οργανισμός μας αντιδράει έτσι;

Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων;
Νόσος των κλιματιστικών
Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων και τι σχέση έχει με τα κλιματιστικά; Πως κολλάει και τι συμπτώματα έχει; Όλες οι απαντήσεις στο άρθρο που ακολουθεί.

Τι είναι η μαστογραφία; Όλες οι πληροφορίες!
μαστογραφία
Αλήθεια, τι ακριβώς είναι η μαστογραφία; Πως - γιατί την κάνουμε και τι καταφέρνουμε με αυτήν; Τι σχέση έχει ο καρκίνος του μαστού; Δείτε!

Τι είναι ο ιός και πως λειτουργεί στο σώμα μας;
ιός
Τι είναι ο καταραμμένος ιός που κολλήσαμε και πως λειτουργεί λοιπόν; Τι κάνει στο σώμα μας, τι σκοπό εξυπηρετεί και πως αναπαράγεται; Ας δούμε!

Το κρύο μας αρρωσταίνει; Δείτε έχει ενδιαφέρον!
Το κρύο σε αρρωσταίνει
Τελικά είναι μύθος η αλήθεια ότι το κρύο μας κάνει ευάλωτους σε ασθένειες; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί απλά και κατανοητά.

Τι είναι η ομοκυστεΐνη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ομοκυστεΐνη
Τι είναι η ομοκυστεΐνη και τι γίνεται όταν αυξηθούν τα επίπεδα της; Πως μπορούμε να την ρυθμίσουμε; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί.

Τι είναι το Αλτσχάιμερ και τι συμπτώματα έχει
Τι είναι Αλτσχάιμερ - συμπτώματα
Τι είναι η νόσος ΑΛτσχάιμερ και ποια τα συμπτώματα της; Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης; Ας δούμε στο άρθρο που ακολουθεί.

Γιατί δεν πρέπει να σκαλίζουμε τη μύτη μας
Γιατί να μην σκαλίζω τη μύτη μου
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ίσως πιο αηδιαστικό και αντιαισθητικό πράγμα από κάποιον που σκαλίζει τη μύτη του δημοσίως. Πρόκειται ...
ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΛΙΣΤΕΣ ▾
Λίστα μεγαλύτερων ελληνικών Forums
Συγκεντρώσαμε για εσάς τα μεγαλύτερα και πληρέστερα ελληνικά forums ανά θεματική ενότητα.

Λίστα με όλα τα ελληνικά eshops
Δείτε σε αυτήν τη συγκεντρωτική λίστα όλα τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα ανά είδος.

Συντομογραφίες λέξεων PC,Internet,Chat
Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει LOL και πολλές άλλες συντομογραφίες internet, chat ή υπολογιστή, εδώ θα βρείτε την απάντηση.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ▾
ti einai Το ti-einai.gr περιέχει άρθρα σχετικά με απαντήσεις τύπου τι είναι σύντομα και απλά, χωρίς πολύπλοκες ορολογίες και μεγάλα κείμενα.Απλό, κατανοητό, συναρπαστικό!   100% μοναδικό περιεχόμενο.   Copyright © 2006- .   All rights reserved.
Τυχαίο:   ΑΡΘΡΟ   |   ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ   |   ΒΙΝΤΕΟ             ΠΑΝΩ ↑     ΚΑΤΩ
ΜΕΝΟΥ
ΤΥΧΑΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ